Covid-19: Vi bryr oss om din hälsa! Läs mer
Schematisk skiss på AdBlue

AdBlue: Mirakelmedel som renar avgaserna

Med tillsatsen AdBlue får vi en renare miljö, friskare sjöar och bättre luft. Men hur kan en vätska minska utsläppen från nya dieselmotorer så radikalt? Vi reder ut frågetecknet AdBlue och förklarar varför det är livsviktigt för bilen.

Text: Erik Gustafsson Foto: Peter Gunnars Illustration: Audi och Volkswagen

Vad är det?

ADBLUE INNEHÅLLER 32,5 % urea som är ett kemiskt framställt ämne. Framställs genom att hetta upp koldioxid och ammoniak.

Vad gör det?

REDUCERAR SKADLIGA UTSLÄPP. I den speciella SCR-katalysatorn omvandlar urean 80 % av kväveoxiderna i avgaserna till ofarlig kväve och vattenånga.

Hur gör man?

FYLL PÅ ADBLUE när bilen ber om det – antingen själv eller via verkstaden. De hjälper till kostnadsfritt, det enda du behöver betala för är vätskan.

Räckvidd AdBlue visas på instrumentpanelen

EN VANLIG SYN för en dieselförare. Håll koll på räckvidden – när AdBlue är slut går bilen inte att starta.

SÄNKT BRÄNSLEFÖRBRUKNING och låga koldioxidutsläpp i all ära – men när EU nyligen skärpte emissionsnivåerna för personbilar och lätta transportfordon var det kväveoxiderna som stod i fokus. Det är giftiga gaser som bildas vid förbränning i luft och som är skadliga för såväl människan som för naturen där den leder till övergödning och försurning. Dessutom skapar det smog som försämrar både luft och sikt och kan leda till astma hos människor. Men genom att tillsätta AdBlue till avgaserna omvandlas 80 procent av kväveoxiderna till ren och ofarlig kväve och vattenånga – och det enda du behöver göra är att fylla på vätskan då och då

MEN VAD ÄR då AdBlue för mirakelmedel?

Det är en lukt- och giftfri vätska bestående av 32,5 procent kemiskt framställd urea och 67,5 procent avmineraliserat vatten som bilen automatiskt tillsätter till SCR-katalysatorn. Väl där reagerar urean med kväveoxiderna som ombildas till ofarlig kväve och vattenånga – och utsläppen av kväveoxider minskar med 80 procent.

ÄVEN OM TEKNIKEN är förhållandevis ny i lätta transportbilar och personbilar har den funnits i nära ett decennium i tyngre fordon. Lastbilar, entreprenadmaskiner och traktorer har länge använt SCR-tekniken med AdBlue för att rena sina utsläpp och långt innan det användes tekniken i kolkraftverk. Hos personbilarna var däremot koncernsyskonet Audi först ut när man redan 2010 använde tekniken i 3,0 TDI Clean Diesel-motorn i Audi Q7.

Tänk på detta när du kör dieselbil

I DAG ÄR AdBlue-tillsatsen och SCR-katalysatorreningen ett helt automatiserat system som bilen sköter och renar avgaserna med själv. Det enda som krävs av dig som förare är att du då och då fyller på några liter AdBlue. Det ska du göra när bilen själv berättar genom färddatorn hur mycket du ska fylla på – och det allra viktigaste är att påfyllningen faktiskt sker. Att strunta i uppmaningarna resulterar dels i att motorn en dag inte startar och dels att katalysatorn dessutom kan ta skada.

Dunk med AdBlue

ALLRA ENKLAST är det att fylla på AdBlue på verkstaden, där får du hjälp gratis.

Teknisk skiss: AdBlue

AdBlue sprutas in i katalysatorn och ombildar kväveoxiderna till ofarlig kväve och vattenånga.

AdBlue förbrukning

ADBLUE-FÖRBRUKNINGEN BEROR på körstil, yttertemperatur och systemets driftstemperatur, men en full AdBlue-tank klarar vanligtvis mellan 800 och 1 000 mil. Och när bilen väl ber om påfyllning är detta enkelt att göra hos antingen en auktoriserad verkstad eller på en bensinmack. Att köpa AdBlue i dunk är dessutom ofta betydligt dyrare än att tanka den ur stationens pump – men för det krävs en adapter som oftast går att låna i kassan.

Du som kör en ny Amarok, Caddy eller Transporter har säkert redan sett det extra och blåa tanklocket bredvid det vanliga locket. Det är där AdBlue-vätskan fylls på, för den får inte blandas med dieseln. Undvik också att få den på huden, kläderna och på bilens lack då vätskan kan vara frätande.

SÅ NÄSTA GÅNG bilen ber om en påfyllning av AdBlue kan du med gott samvete hälla i några liter – och på så vis rädda både sjöar och skog från försurning och dina medmänniskor från astma.

Denna artikel publicerades först i Transportmagasinet nr 1 2017.
Här hittar du fler artiklar ur Transportmagasinet

Du kanske också gillar