Covid-19: Vi bryr oss om din hälsa! Läs mer
Leksaksgroda i baksätet på en  bil

Slopad miljöbonus 2022: Hur berör det mig som ska köpa begagnad bil?

Från 1 juni 2022 höjs bilskatten återigen för bilar med högre utsläpp. I samband med detta skärps också utsläppskraven. I praktiken innebär det flera tusen kronor i skattehöjning för många av våra vanligaste bilmodeller. Efter ett regeringsbeslut slopas nu också klimatbonusen för miljöbilar från och med november 2022.

Försäljningen av elbilar har dubblerats flera gånger sedan bonus/malussystemet infördes, och regeringen har i november 2022 beslutat att avskaffa miljöbonusen helt. Läs mer här. För nya bilar, skattepliktiga från 1 januari 2020, beräknas fordonsskatten baserat på koldioxidutsläppshalten från WLTP-mätmetoden istället för den tidigare NEDC. Detta innebär i de allra flesta fallen en höjning av skatten med flera tusen kronor för vanliga bilmodeller.

Den nya skatten blir 107 kronor per gram koldioxid som bilen släpper ut vid blandad körning som överstiger 75 gram. Släpper bilen ut 125 gram eller mer, blir skatten 132 kronor per gram.

Äldre bilar berörs inte av den höjda bilskatten

Den nya fordonsskatten hanteras sedan 2018 i bonus/malus-systemet. Fordon som tagits i trafik för första gången före den 1 juli 2018 får inte höjd fordonsskatt. Inte heller fordon som är av fordonsår 2017 eller tidigare påverkas. Äldre bilar berörs ännu inte av höjningarna och vi ser att efterfrågan på begagnade bilar har skjutit i höjden. Den kraftigt ökade efterfrågan har lett till att priset på begagnade bilar senaste åren stigit kraftigt.

Hos Das WeltAuto kan du fynda bland tusentals nyare begagnade bilar. Du kan också välja en gas- eller elbil.

Låg skatt för elbilar

För rena elbilar med noll i utsläpp utgår endast en så kallad grundskatt på i dagsläget 360 kr/år.

Sök bland begagnade bilar som inte får någon skatteökning

Vad är WLTP och vad innebär det?

De allra flesta bilköpare tittar på bränsleförbrukningen när de står i valet och kvalet mellan vilken bilmodell de ska välja. Just nu kan det vara lite svårare än vanligt att jämföra värden när du ska köpa begagnad bil, då vi är i en övergångsperiod från ett sätt att testa och beräkna utsläpp och förbrukning till ett annat. Här förklarar vi kort vad som är nytt och vad du ska tänka på när du jämför bränsleförbrukningen mellan olika bilmodeller.

Bränsleförbrukning och utsläpp: WLTP ersätter NEDC

WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) är en ny testprocedur som infördes hösten 2017 och ersätter den tidigare NEDC. Testet används för att mäta bränsleförbrukning och utsläppsvärden och utförs i laboratoriemiljö. WLTP används även för elbilar.

Den nya standardiserade körcykeln utgår ifrån mer realistiska körbeteenden än det tidigare testet. Med WLTP kan du därför få ett mer korrekt svar över hur mycket bränsle en bil förbrukar, och det blir också lättare att jämföra bilmodeller med varandra.

VIktig information för modellår 2017-2020

Bränsleförbrukning och utsläpp enligt WLTP anges enligt lag för alla modeller som lanserats efter den 1 september 2017. Alla bilar av modellår 2019 kommer att mätas utifrån WLTP, men i Sverige baseras fordonsskatten på de nuvarande NEDC-värdena fram till 1 januari 2020. Detta innebär att många begagnade bilar kommer att deklareras med NEDC-värdena även fortsättningsvis och under en övergångsperiod kan därför både NEDC- och WLTP-värdena för bilen redovisas. NEDC-värdet kommer att beräknas utifrån resultatet från WLTP-testcykeln, därför kan värdena skilja sig från tidigare NEDC-värden.

Volkswagen Tiguan på verkstan

WLTP visar högre värden än det gamla NEDC

Detta beror på att testet speglar mer realistiska körförhållanden. Tänk på att detta kommer att påverka beskattningen. I Europa förekommer även ett test i verklig trafik. Detta kallas RDE (Real Driving Emissions). Då testkörs bilen på landsväg, motorväg och i stadstrafik och utsläppen av kväveoxider och partiklar mäts med hjälp av en låda monterad bak på bilen. RDE är ett stickprovstest som en extra kontroll av WLTP.

För dig som vill veta mer om WLTP, hur det skiljer sig från NEDC och vilka parametrar som mäts och hur testet går till, så har Volkswagen bra information på sin webbplats.

Läs mer om WLTP på Volkswagens webbplats

Beräkna nya bilskatten 

På bilskatt.nu kan du se vad den nya fordonsskatten blir. Här kan du söka på registreringsnummer, bilmärke eller modell. Här hittar du också Skatteverkets fordonsskattetabell för bilar av äldre årsmodell (2005 och äldre), där fordonsskatten baseras på tjänstevikt istället för utsläppsvärden.

Se nya fordonsskatten på Bilskatt.nu

Vanliga frågor om fordonsskatt, WLTP och Bonus malus

Vad är WLTP?

WLTP är ett standardiserat test för att mäta hur mycket bränsle en bil förbrukar och hur mycket skadliga ämnen den släpper ut. Metoden baseras på verkliga kördata och simulerar realistisk körning i ett laboratorium. WLTP tar även hänsyn till bilens olika utrustningsvarianter och viktklasser.
 

Vad betyder WLTP?

WLTP står för Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure.

När börjar WLTP gälla?

WLTP infördes i september 2017 som ersättning för den tidigare testproceduren NEDC. Från 2020 baseras fordonsskatten på WLTP-värdena.

Vad beräknas CO2 skatten på: NEDC eller WLTP?

Från 2018-2019 används det lägsta värdet från koldioxidutsläpp (NEDC eller WLTP). Från 1 januari 2020 används det högsta värdet från koldioxidutsläpp (oftast WLTP-värdet).

Hur räknar man nya skatten WLTP?

Uträkningen baseras på typ av bil, årsmodell, drivmedel, utsläppsvärden och om bilen ingår i malus. Se även "Vad avgör hur mycket du betalar i fordonsskatt?" nedan.

Vilket WLTP-värde ska skatten beräknas på?

Skatten baseras på värdet för koldioxidutsläpp.

Vad är fordonsskatt?

Alla bilar som körs på allmän väg är skattepliktiga. Fordonsskatten betalas varje år till Transportstyrelsen.

Vad avgör hur mycket du betalar i fordonsskatt?

Beloppet varierar beroende på typ av bil, bilens årsmodell, drivmedel och/eller utsläppsvärden. För årsmodell 2005 och äldre baseras fordonsskatten på bilens tjänstevikt. Från och med 2020 baseras fordonsskatten på utsläppsvärdena från WLTP. Före det baserades fordonsskatten på utsläppsvärden från NEDC. Från och med 2018 hanteras fordonsskatten via bonus/malus-systemet. Detta innebär att vissa bilmodeller med mycket låga utsläppsvärden får avdrag på skatten (så kallad bonus), medan bilar med höga utsläppsvärden får skattetillägg (så kallad malus). Här hittar du hur den exakta uträkningen går till och du kan även söka på din bils registreringsnummer för att se exakt skatt för din bil.

Från november 2022 har regeringen beslutat att avskaffa miljöbonusen för klimatbilar. Läs mer här.

Vad kostar bilen i skatt?

För att räkna ut fordonsskatten utgår man ifrån utsläppsvärdet. Här kan du kolla din bils skatt >

Vad blir nya skatten på bilar?

Den nya skatten blir 107 kronor per gram koldioxid som bilen släpper ut vid blandad körning som överstiger 75 gram. Släpper bilen ut 125 gram eller mer, blir skatten 132 kronor per gram. För rena elbilar med noll i utsläpp utgår endast en så kallad grundskatt på i dagsläget 360 kr/år. Kolla fordonsskatt för din bil här >

När betalas fordonsskatt?

Slutsiffran i registreringsnumret avgör när på året skatten ska betalas. Du kommer att få ett inbetalningskort från Transportstyrelsen. Beroende på hur stor bilskatten är, betalas den antingen en gång per år, eller en gång i kvartalet (gäller skatter som överstiger 3 600 kr).

Vem betalar fordonsskatt vid ägarbyte?

Det är den person som är registrerad som ägare för bilen som ska betala skatten. Ägarbytet sker automatiskt och snabbt hos Transportstyrelsen. Ägandeskapet av bilen beräknas per kalendermånad, så om du säljer din bil i början av en månad, är du fortfarande skattepliktig för hela den månaden.

Vad är bonus malus?

Bonus malus är ett system för beräkning av fordonsskatten och förmånsregler för miljövänligare bilar. Systemet infördes 2018 i Sverige och innebär lite förenklat att bilar med låga utsläpp kan ha rätt till en miljöbonus medan bilar med höga utsläpp får en högre skatt, en "straffavgift". Bonusen finansieras med malusskatten. Syftet är att snabba på övergången till en mer miljövänlig fordonsflotta i Sverige. Efter 3 år sjunker malus-avgiften.

Från november 2022 har regeringen avskaffat klimatbonusen för miljöbilar. Läs mer här.

Bonus malus betyder?

Bonus - Malus är latin och betyder Bra - Dålig.

När blir en bil skattebefriad?

Bilar äldre än 30 år beskattas inte i Sverige. Ej heller fordon som är avställda.

Ordlista

Bonus/malus

Bonus malus-systemet togs i bruk 1 juli 2018 och innebar bonus till bilar med låga utsläpp och förhöjd fordonsskatt för bilar med höga utsläpp. Klimatbonusen avskaffades i november 2022.

Fordonsskatt

En skatt som är obligatorisk för alla fordon som framförs på allmän väg. Fordonsskatten är ett fast belopp och påverkas inte av hur mycket bilen körs. Bilar som är avställda eller tillfälligt registrerade behöver inte betala fordonsskatt.

Körcykel

Ett sätt att testa bilars utsläpp och bränsleförbrukning genom standardiserade tester i laboratoriemiljö. Fordonet körs i ett visst körmönster, som kallas körcykel. Körmönstret innehåller olika hastigheter, olika körtider och olika kraftiga accelerationer. Syftet är att efterlikna verklig körning i stadstrafik, på landväg och motorväg så mycket som möjligt.

NEDC

New European Driving Cycle, var en testprocedur för att mäta bilars utsläppsvärden och bränsleförbrukning i Europa.

RDE

Real Driving Emissions. Ett stickprovstest för att mäta bränsleförbrukning och utsläppsvärden ute i trafik, på landsväg, motorväg och i stadstrafik. RDE kompletterar WLTP.

Testcykel

Se Körcykel.

WLTP

Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure, infördes 2017 och är en testprocedur för att mäta utsläppsvärden och bränsleförbrukning.

Du kanske också gillar